W bazie znajduje się 501 haseł

Telemedycyna – nowe narzędzie medycyny xxi wieku, Pielęgniarstwo- magisterka cm umk, I rok, Telenursing
//-->274© Wydawnictwo UR 2012ISSN 2082-369XPrz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków, 2012, 3, 274–276Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiegoi Narodowego Instytutu Leków w WarszawieRzeszów 2012, 3, 274–276PRaca REDaKcYJNaPaweł...

Teoria zeglowania.2(2), Żeglarstwo, Jachtowy sternik morski, Teoria zeglowania
ŻEGLARZ JACHTOWY TEORIA ŻEGLOWANIA Wiatr. Kursy jachtu względem wiatru Wiatr rzeczywisty (WR)jest to ruch powietrza wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu w odniesieniu do nieruchomego jachtu Wiatr własny(WW)jest to względny ruch...

Teorie emocji, psychologia uś, rok I
Teorie emocji (część rozdziału)(Strelau J. Doliński D. red (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki r. 7.2.7.1, 7.2.7.2, 7.2.7.4)1. Teoria Jamesa-LangegoDziałanie człowieka jest poprzedzone przez odczucie stanu emocjonalnego. Zmiany fizjologiczne...

Telefonika - Kable i przewody ektroenergetyczne 2009, ZACHOMIKOWANE#, Doc, 00 - Księgozbiór Elektrotechnika
Edycja WRZESIEŃ 2009elektroenergetycznekable i przewodyEdycja Wrzesień 2009Copyright by TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. KrakówWszelkie prawa zastrzeżone.SpistreściWprowadzenie 5ROZDZIAŁ pierwszy Przewody gołe do elektroenergetycznych linii...

Technika napędowa broszura, Programy, Grześ Logo i 406, Gotowe aplikacje LOGO! S7-200, Gotowe aplikacje LOGO! S7-200, Technika Napędowa
© Siemens AG 2008Micro Automation SetsFor Drive TechnologyBrochure · July 2008MICRO AUTOMATION SET© Siemens AG 2008Micro Automation SetsCompact Solutions for your successMicro Automation Sets are carefully matched combina-tions of automation components from...

Technik organizacji reklamy 342[01] 1999 12 20, EDUKACJA, Programy nauczania do 2011r
biiiGlSTERSTW0 EDUKACJI NARODOWEJ 342[01]ISPIMEN/1999.12.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI] Dla: - szkoiy policealnej na podbudowie programowej liceum ogblnoksztalcqcego Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 1999r Program...

Teoria portfela J.Dzieza, MATEMATYKA, Matematyka finansowa, MT FINANSOWA
Teoria portfelaJerzy Dzie»aWy»sza Szkoªa Biznesu { National Louis Universitydzieza@uci.agh.edu.pl11 Analiza ±rednio{wariancyjna(mean{variance portfolio theory)Mo»emy inwestowa¢ w n ryzykownych papierów warto±ciowych (ak-cji, walorów...

Test - biologia poziom podstawowy nr 2, Nauka, Szkoła, Matura, Biologia - testy liceum, Testy
2ARKUSZE EGZAMINACYJNEZadanie 3.2 p.Osteoporoza jest schorzeniem, w którym koœci szkieletu staj¹siê kruche i podatne na z³amania. Choroba ta dotyka w wiêk-szym stopniu kobiety ni¿ mê¿czyzn. Jedn¹ z g³ównych przy-czyn jest ustanie cyklu...

TeamViewer 5.0 Build 7418 FINAL, Cd-Keye
TeamViewer 5.0 Build 7418 FINALTeamViewer is a simple and fast solution for remote control, desktop sharing and file transfer that works behind any firewall and NAT proxy. To connect to another computer just run TeamViewer on both machines without the need of an...

Test di progresso Nuovo progetto Italiano, Studia - Politechnika Śląska, Zarządzanie, II STOPIEŃ, Język włoski
Nuovo Progetto italiano 1- Test di progressoTEST DI PROGRESSO(Unità introduttiva)1) Completa l’alfabeto.A, b, c, d, e, (1).........., g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, (2).........., u, v, z(1)❒ a) lacca(2)❒ a) elle❒ b) pi❒ b) erre❒ c) effe❒ c) ti2) Scegli la...

Temat13 rozwiazania, Socjologia, Logika, Logika Wykłady dla Prawników
ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ DOWODZENIE VII Dowód 2 1. pZał. (→Wpr) 2. p∨ r∨Wpr 1 3. p→ (p∨ r) →Wpr 1–2 Dowód 3 (z użyciem reguł podstawiania) 1. ~(p∨ ~p) Zał. (~Elim) 2. ~p ∧ ~~pdeM 1 3. ~p∧Elim 2 4. ~~p∧Elim 2 5. p∨ ~p~Elim 1–3, 1–4 Dowód 3 (z...

Techniki manipulacji w praktyce, Psychologia
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpełnej wersji pod tytułem:Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,Darmowa publikacjadostarczona przez Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie...

Technik bezpieczenstwa i higieny pracy informator(1), BHP, BHP
Informator o egzaminiepotwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja EgzaminacyjnaWarszawa 2005– 1 –Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową...

Tech %20prac %20biur, BHP, Różne
²âÌÐ^óž‘ÏKÂýð‡«´¢]Ó4¬YЩ·G¥ˆ×`bU«ŸM6Aý†Í\+#ŽE]é‚TLT“OÕ‹ˆS»zQûýýæéÑ´òdÓå þIAƒùþpt˜F¯’©5ÁÓqv¶.<V·<¨¨œ˜õÙG2¦ª]àNHl¾bC-…ݼƒ5‰C}C›m:´*ùžÞQŠ°¯ÛhG1þV²åÿè‹7aÀŸ(Õš·¹`#/ÚI:5O¶?(˜y*uZ¿)±`™wW;¼®ÿhƒOŸÞhö&ÄU¤M’²Lwh^ä8˽I`£^é»z¥Mz¥-ôú–[ÏWÖ“ÌÖøÅ|êUrÛèœ3•]«çû€F†ÊûEF,,/ üÊt|$ökQ{Æodz…M}â«^h*²³ÈµzQ…ƒIµáè[~»‡UÇÁÕW{y¢U...

Testy neurokognitywne w schizofrenii, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
PsychiatriaPRACA ORYGINALNAtom 1, nr 2, 113–119© Copyright 2004 Via MedicaISSN 1732–9841Anna Mosiołek, Bartosz ŁozaII Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w WarszawieCo mierzą testy neurokognitywnew schizofrenii?What can be measured with...

Terzani Tiziano - W Azji, CZYTADEŁKA, mix ROMANSE 300 stron ów
TERZANI TIZIANO W Azji Tytuł oryginału: In Asia Copyright © 1998, by Tiziano Terzani Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo W.A.B., 2009 Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo W.A.B., 2009 Wydanie I Warszawa 2009 Pamięci Marca Filloux,...

Temat 2 pomost technologiczny 2013, Budownictwo, Rok III, Konstrukcje Metalowe, SEM VI, Materiały od prowadzącego
//-->Projekt 2 Konstrukcje metaloweLp.1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Wymiary BxL [m]Obciążenie p [kN/m2]Grubość płyty d [cm]StalImię i nazwisko18.0 x 9.018.0 x 9.018.0 x 9.018.0 x 9.020.0 x 9.020.0 x...

TermodynamikaI.3, PWR, MiBM WME, P.Termodynamiki
ZADANIA Z TERMODYNAMIKI I Zestaw I.3 1. Mieszanina helu, azotu i metanu ma nastħpujĢcy skþad: gHe= 0,06, gN2= 0,46, gCH4= 0,48. OkreĻlię entalpiħ wþaĻciwĢ i energiħ wewnħtrznĢ wþaĻciwĢ mieszaniny dla T = 800 K. PrzyjĢę, Ňe dla T = 273,15 K u = 0. Gazy...

Test gimnazjalny (2007), Dokumenty
Cz�� I - zadanie zamkniete ( TESTOWE )Zad.1Ile lat dostanie J�zef za potr�jny gwa�t, pobicie, oraz wymuszenia, je�eli jegostary zarabia 56 000 z� na miesi�c oraz ma plecy w ruskiej mafii.A. Wpierdola mu dozywocieB. Chuja go zobacza niec nie dostanieC....

Testy biola(1), AWF
//-->1) Gen, który warunkuje w krwinkach obecność czynnika Rh (osobnik Rh+) dominuje nad swoim allelem na brak czynnika Rh(Rh-) w związku z tym:a) Dzieci rodziców Rh-rzadko są Rh+b) Rodzice Rh+mogą niekiedy mieć potomstwo Rh-c) Rodzice Rh+mają zawsze tylko...

Teoretyczne podstawy kształcenia - WY, Pedagogika, Teoretyczne podstawy kształcenia
TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŸCENIA Prowadzący: prof. Kazimierz śegnałek Wykład I (24.10.2012) Egzamin w formie testowej z treści wykładowej i być moŜe z treści ćwiczeniowych. Literatura: 1. Wincenty Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki oglnej. 2. Czesław...

Tekst ustawy o funkcjach konsulów, Postępowanie Administracyjne, USTAWY
Strona 1z 5USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z dnia 17 lutego 1984 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne. 5. W zakresie wykonywanych funkcji honorowy konsul generalny, konsul, wicekonsul lub agent konsularny podlega...

Test- wędrówka, ۞ TEST GIMNAZJUM
WędrówkaWędrówkaPoczątek wędrówkiBywa różny. Niespodziewany lub od dawna planowany. Dobrowolny lub zu-pełnie wbrew sobie.Wędrówkaz własnej woliwbrew sobie• w poszukiwaniu szczęścia, któ-re może przybrać różną formę– spokojnego...

Technologie łączenia, Politechnika Poznańska (PP), Przetwórstwo tworzyw sztucznych, Labolatoria, 6. Łączenie
//-->WyŜsza Szkoła Komunikacji i ZarządzaniaPrzedmiot: Procesy i Technologia ProdukcjiInstrukcja doćwiczenianr 6TECHNOLOGIE ŁĄCZENIA STOSOWANEW BUDOWIE MASZYNOpracowała: dr inŜ. Dorota Czarnecka-KomorowskaPoznań 20076. RODZAJE POŁĄCZEŃ...

Test odpowiedzi, Religijne, Studium Biblijne, 5. Semestr
//-->TEST KOŃCZĄCY ROK WYKŁADÓWRADIOWO-INTERNETOWEGOSTUDIUMBIBLIJNEGO2012/20131. Czy teologiczny przekaz dwóch opowiadań o stwórczym dziele Boga w pierwszych rozdziałachKsięgi Rodzaju (Rdz 1-2) różni się w kwestiach istotnych?Odp.: Istotny...

Teleinformatyka-sem-VII-niestacjonarne-v-15-10, UTP
//-->WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI i ELEKTROTECHNIKITELEINFORMATYKARok 4 Semestr VII (zimowy) rok akademicki 2015/2016STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIAZjazd: I...

Test porównawczy wykrywaczy metali, Elektronika, Wykrywacze metali
Test porównawczy wykrywaczy metali w kategorii "zasięg wykrycia w powietrzu"Przeprowadzono testy porównawcze czterech wykrywaczy metali pracujących w trybie dynamicznym z dyskryminacją. Ich celem było bezpośrednie zestawienie możliwości różnych...

Strona 1 / 191 , 2, 3, 4, 5 ... 19